กรุณาเลือกวันและเวลา ที่ต้องการ "อบรมการใช้เครื่องออกกำลังกาย"

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. กรอกข้อมูล

2. จองวันทดสอบสมรรถภาพทางกาย

3. จองวันอบรมความรู้และการใช้เครื่องออกกำลังกาย


เงื่อนไข : ต้องสมัครสมาชิกก่อน

*ถ้าต้องการเปลี่ยนวันจอง ให้บันทึกใหม่ได้เลย ระบบจะแก้ไขเป็นข้อมูลล่าสุดที่บันทึก

1. กรุณามาให้ตรงเวลา

2. แต่งกายชุดกีฬา

3. แสดงบัตรนักศึกษา

4. เมื่อมาถึงแล้วให้ติดต่อที่เคาท์เตอร์